När ska du gå till en naprapat

En naprapat är inriktad på att behandla smärttillstånd och stelhet i kroppens muskler och leder. Vid akut uppkommen smärta eller stelhet i muskler och leder men även vid långvarig problematik rekommenderas naprapat Täby. Där ges en passande behandling för ditt eller dina problem och dessutom rådgivning som är helt beroende på individens situation och du får dessutom träningstips och övningar för att din kropp ska återfå sin funktion och förhindra fortsatta besvär.

Hur går det till?

När du kommer för ett naprapatbesök har du först ett samtal där du berättar om dina besvär och vad du kan tro är orsaken till dessa. Orsaker för besvär är oftast att du utför rörelser som du inte är van vid, dessa kan exempelvis vara; tunga lyft, arbete över axelhöjd (exempelvis måleri), stress, kroppsligt obekvämt arbete, för snabbt ökad träningsintensitet eller att du inte är tillräckligt förberedd när du inleder en ny aktivitet. Förutom detta så får du även berätta om du haft tidigare problem och hur ditt allmänna hälsotillstånd ser ut i dagsläget. Efter introduktionssamtalet så undersöker en naprapat dig och utesluter allvarligare orsaker till dina besvär och ställer en diagnos utefter samtal och undersökning. Därefter lägger din naprapat upp en relevant behandling för dig med en plan för att återställa funktionen i din kropp och minska din smärta. Detta sker genom bland annat ledbehandling i kombination med olika mjukdelstekniker, dessutom får du som tidigare nämnt råd om hur du kan med exempelvis övningar avlasta dina besvär samt undvika smärta i framtiden.

Vad är det för skillnad mellan naprapat och kiropraktor?

En naprapat förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. De undersöker muskler och leder på olika sätt, bland annat genom ortopediska tester. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Kiropraktorn undersöker ryggradens leder och muskler med händerna. På så sätt diagnostiseras spänningar, inskränkta leder, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar av kroppen. Vanliga sökorsaker är ryggskott, nackspärr, axel och höftbesvär men även andra led- och muskelbesvär behandlas. Naprapater är specialiserade på att diagnostisera strukturella och funktionella neuromuskuloskeletala besvär, behandla och rehabilitera patienter med besvär av sådant ursprung samt på att differentiera smärta av annan orsak. Naprapatbehandling innebär att manuella passiva och aktiva rörelser appliceras i syfte att påverka bind- och stödjevävnad, muskulatur och nerver så att funktionen i det neuromuskuloskeletala systemet optimeras och eventuell smärta minskar. En legitimerad naprapat har sådana kunskaper att han eller hon kan arbeta under ett eget medicinskt ansvar. Detta innebär att en naprapat genom undersökning och diagnos kan bedöma om en behandling ska inledas eller om patienten ska hänvisas vidare till annan hälso- och sjukvård.