Brynäs IF:s styrelse är helt enade kring att högsta prioritet nu är att föreningens herrlag så snart det bara går ska återta en plats i SHL. Styrelsen är ödmjuka inför uppgiften, men beslutsamma om att avsätta de resurser som behövs för att Brynäs ska ha ett mycket slagkraftigt lag inför nästa säsong.

Styrelsen beslutade att tillsätta en analysgrupp med bred representation ur Brynäsfamiljen bestående av till exempel partners, medlemmar, supporters, ideella krafter och anställda. Analysgruppen är en viktig del för att noggrant analysera och utvärdera både årets säsong, och även de senaste årens resultat.

I detta arbete kommer alla stenar att lyftas på. Vi startar arbetet omgående med ambitionen att ha analysen klar i tid innan årsmötet. Utöver att arbeta fram en grundad och gedigen analys är styrelsens högsta fokus i närtid att öka föreningens intäkter för att generera ytterligare förutsättningar för att direkt nå målet om att säkra en plats i SHL.

Enligt pågående budgetprocess arbetas samtliga kostnader och intäkter igenom där prioriterade satsningar och beslut kommer behöva göras på både kort och lång sikt. Tillsammans med föreningens partners, medlemmar och supportrar vill vi skapa kraften för att lyckas och att Brynäsare över hela Sverige kan enas i gemenskapen kring nystarten och ges möjlighet att visa delaktighet i resan mot SHL.

Styrelsen och klubbledningen är tacksamma för det enorma stöd och den kärlek som visas för Brynäs IF under denna svåra och utmanande tid – det betyder allt för föreningen.

Under de närmaste veckorna kommer styrelsen sammanträda varje vecka för att med fortsatt högt engagemang stötta och bidra till verksamheten.

Brynäs IF:s ordförande Bosse Johansson: ”Vi kraftsamlar nu och ska klara av att både satsa i nuet och samtidigt göra ett gediget arbete som ska bära frukt över tid. Det finns så mycket kraft i och kring Brynäs och jag är övertygad om att om vi hanterar den här situationen rätt så bäddar vi för nästa uppgångsfas i vår stolta historia”.

Arbetet har också inletts med att omgående sätta upp upplägget för partnerpaketeringar och seriekortsstruktur för kommande säsong. Ett viktigt och betydelsefullt sätt där du har möjlighet att vara med på resan tillbaka till SHL. Ditt stöd är ovärderligt och det ger oss goda förutsättningar till att nå framgångar. Genom att bli eller stå kvar som partner, seriekortsinnehavare eller privatpartner kan du bidra med din hjälp.

Hur paketeringen kommer se ut kommer vi återkomma med inom kort men vi räknar med att släppa möjligheterna tidigare än någonsin.

Tillsvidare uppmanar vi alla att bidra genom att bli medlem!

Källa: https://www.brynas.se/