Tydligt Ledarskap värderas högt inom både idrotten och arbetslivet. Ledarskapet präglar gruppen och arbetsmiljön och påverkar produktivitet och verksamhetens resultat.

I ledande position inom all idrott som utövas på högsta nivå finns ofta chefer från näringslivet representerade på flera poster i föreningar och förbund.

Inom idrotten är det stor omsättning på ledare. Avsaknaden av rätt ledarskap i gruppen gör att flera ledare som utövar chefskap inom idrottens högsta divisioner får lämna sina uppdrag tidigt på säsongen.

Med lite tur får man sedan prova lyckan i något konkurrerande krislag eller förening som är i behov av en ny ledare och nytt ledarskap.

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH har i en världsunik forskningsstudie låtit 400 chefer och arbetsledare ur olika branscher videofilma sig själva och sitt ledarskap och analyserat sättet att leda den egna organisationen på plats.

Analysen av filmmaterialet visar att det cheferna själva säger är viktigt är det man gör minst av på filmerna och det cheferna säger är oviktig för verksamheten är vad dom själva gör mest av på film.

Studier sedan 1920 i ämnet ledarskap visar att ledare inom arbetslivet brister i förmågan att utvärdera sig själva på ett rättvisande sätt. Det skiljer ofta mycket på vad en arbetsledare vill, tror och tycker sig göra i jämförelse med vad som i verkligheten blir gjort.

Vad en ledare säger att de gör och vad de egentligen gör är två helt olika saker. Cheferna uppskattade själva att de ägnat 40 procent åt återkoppling medan filmerna visar att det i verkligheten inte var mer än 0–2 procent.

Resultatet av studien visar med all tydlighet att det som forskningen visat vara mest effektivt och det medarbetarna mest av allt vill ha och cheferna säger sig göra i stor utsträckning knappt händer i verkligheten.

En önskvärd utveckling under de senaste 100 åren har varit att det moderna ledarskapet ska utvecklas från fokus på instruktion och information mot feedback och ett mer coachande och modernt ledarskap anpassat för 2000-talet.

Trots att 100 år har gått så håller många av dagens ledare fast vid traditionen med instruktion och information i sitt ledarskap.

Ledarskap sker enligt forskningsstudien till stor del omedvetet, oplanerat, ostrukturerat, osystematiskt och inkonsekvent. De egna känslorna styr mer än medarbetarnas och verksamhetens behov.

När Chefer och arbetsledare själva tror att de coachar och återkopplar är det i själva verket att instruera och informera man ägnar sig åt.

Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Här kan ledare från arbetslivet och idrotten hämta värdefulla fakta om effektfullt ledarskap för att påverka gruppen och verksamhetens mål och resultat.

Handlar ledarskapet i ditt lag till stor del om återkoppling eller är det instruktioner och information som utgör det mesta av ledarskapet?

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://sportidrott.se/readers/view/trana-med-webcoach-sport

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll samt fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 och utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se

http://volante.se/bocker/effektfull/