Stort utbud

Utbudet av jägarexamenskurser är stort och ett bra tips är att ta jägarexamen hos Knistad. Där finns allt från terminskurser till intensivkurser. Gemensamt för kurserna är att du kommer att studera en hel del hemma, för att i slutet av kursen göra ett slutprov. Studietekniken skiljer dock åt och här är det vad du föredrar som är viktigaste. Vill du ha tid med din lärare i en timme i veckan under en period på åtta veckor? Eller du kanske föredrar en intensivkurs, där du spenderar åtta timmar med din lärare under två dagar? En skillnad som däremot är bra att nämna, är att om du väljer intensivkursen måste du läsa in litteraturen i förväg. Faller ditt val på den längre kursen däremot, betyder det att du läser till exempel ett kapitel i veckan. Valet är ditt och du väljer det som passar dig och dina förutsättningar bäst.
Under kursen får du ett antal timmar på skjutbana och det är självklart alltid med en kvalificerad instruktör. Det finns även så kallade ”torrövningar” som du utför hemma om du vill, utan ett riktigt vapen.

Varför jägarexamen?

En godkänd jägarexamen är en förutsättning för att du ska få lov att söka vapenlicens för ett jaktvapen. 1985 bestod teoriproven av två delar – teoretiskt grundprov och teoretiskt högviltsprov. Detta ändrades dock 2005 och sedan dess finns det bara ett teoretiskt prov. En jägarexamen idag består således av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov i skytte. Teorikursen innehåller, bland annat, ekologi, viltvård och vapenkunskap. Den praktiska kursen innehåller, bland annat, säker vapenhantering och skytte i olika former.
Tänk på att du måste ha fyllt 18 år för att få söka vapenlicens. Och sist, men absolut inte minst – värna alltid om djuren och naturen!