För att utveckla rätt tekniker i sport ska träningen för olika lagbollsporter inriktas på att förbättra balans och koordination hos de yngsta spelarna.

Koordinationsträning under de första sju levnadsåren är en förutsättning för att unga spelare ska utveckla de tekniker som lagbollsporter som hockey, handboll, fotboll, basket och innebandy kräver.

Enligt svenska studier har upp till hälften av alla undersökta barn i årskurs 2 motoriska störningar. Genom att utöka antalet timmar för skolgymnastik och anpassa träningen för att utveckla motoriska grundfärdigheter förbättras barnens rörelsemönster av träningen samtidigt som resultaten förbättras i läsämnen och mattematik.

Med motorisk grundfärdighet menas rörelser som involverar en eller flera leder där rörelser som aktiverar de stora muskelgrupperna benämns som grovmotorik.

Balansfärdighet innefattar rörelser som sker runt längs och tvärgående rörelseaxlar för att hålla balansen under stillastående och när kroppen är i rörelse i det som kallas statisk och dynamisk balans.

Under det första levnadsåret utvecklas den statiska balansförmågan för vrid- böj och sträckrörelser och efter 1 års ålder skapas rätt förutsättningar för dynamisk balans när barnet lär sig att krypa och gå.

För att barn ska kunna lära sig springa och hoppa med rätt teknik måste grovmotoriken vara väl utvecklad tidigt i livet. Det är därför viktigt att barnen lär sig att balansera och att röra sig koordinerat fram till 7 års ålder. Den typen av träning är svår att ta igen om den missas tidigt i livet.

Att dyka upp på en sommarcamp eller landslagsläger utan att ha koll på den egna kroppen gör det svårt för fystränare och tekniktränare att utveckla unga spelare som vill bli bra i sport.

Balansen och den koordinativa förmågan lägger tillsammans med grundstyrka och rörlighet en god grund för utveckling av rätt tekniker i sport under den motoriska guldålder som inträffar när barnen är 10-12 år gamla.

När hälften av barnen enligt skolans egna undersökningar har motoriska störningar är det inte lätt att utveckla rätt tekniker utan att först skapa rätt förutsättningar.

Barn som saknar balans och koordination måste först få lära sig att kontrollera den egna kroppen genom anpassad träning innan det är dags att ta kontroll över klubba och puck eller boll i matchlika situationer om det ska hålla för spel på en högre nivå.

http://webcoach.se/pages/view/hockey


All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438


Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se