Flera utvecklingsprogram för unga talanger följer en modell för Long Therm Athletic Development eller LTAD som bygger på barn och ungdomars mottaglighet för träning före, under och efter puberteten.

För barn i 6-9 år ålder gäller det att utöva många olika sporter för att kunna lära sig att springa, hoppa, starta, stoppa, sparka och kasta under lekfulla former.

-Grundläggande färdigheter för balans och kroppskontroll ska tränas när barnen fortfarande är små.

-För något äldre barn är det sedan dags att "lära sig att träna" för att programmera in alla moment och rörelser som ingår i sport.

I 10-12 års ålder är det lättast att lära sig den rätta tekniken genom anpassad träning. Nästan all teknik som ska användas i vuxen ålder ska läras in under den här perioden i livet.

Fördelningen mellan träning och tävling ska enligt
utvecklingsmodellen LTDA vara 70/30 där grundläggande träning är det som utvecklar barn som växer i sport.

-Under puberteten ska ungdomar som vill bli bättre i sin sport utveckla sin rörlighet, styrka, snabbhet och kondition genom anpassad träning.

Rörligheten avtar under puberteten samtidigt som utvecklingsfönstren för styrka och kondition står vidöppna. Träningen ska därför inriktas på att utveckla konditionen, styrkan och rörligheten när spelarna är 12 till 16 år.

Det här är också den period i livet där ungdomar ska lära sig att ta ansvar för sin egen prestation genom att utveckla rutiner för träning och tävling med återhämtning genom sömn, vila, mat och dryck.

För utvecklingsmodellen LTDA används tiden mellan 16-18 år för att "träna på att tävla". Nu omfattar träningen moment där den taktiska och tekniska delen utvecklas för att nå framgång i sport.

I övre tonåren är fördelningen 50/50 mellan träning och tävling. Att träna för att tävla ställer krav på att varje ung utövare av sport har utvecklat ett vinnande sätt och en livsstil som tillåter prestationer på hög nivå.

-Att utveckla unga atleter enligt LTAD-modellen tar 8-10 år av regelbunden träning som anpassats för individens ålder och mognadsgrad.

-Den som först har "lärt sig att träna" och har "tränat på att träna" under barn och ungdomsåren kan ta nästa utvecklingssteg och "träna på att tävla" som junior.

Den som utvecklas långsiktigt av tränare som vet hur träningen ska utformas före, under och efter puberteten kan i slutet av tonåren "träna för att vinna" i sport.

Tränare som för egen vinning går den korta vägen och hoppar över ett eller flera steg i fungerande talang och utvecklingsprogram som LTAD och bara "tränar på att vinna" barn- och ungdomsserier utvecklar varken sina spelare eller några vinnare på sikt.

http://webcoach.se/pages/view/hockey

All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438


Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson har ingått i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014 och samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se