Nya datum för World Cup Volt Hockey blir 16-18 september 2022 – men det ger också oss en chans att återigen utveckla konceptet.

Det står nu klart att september evenemanget i höst, 17-19 september blir ett nytt Pregames vilket också möjliggör ett internationellt digitalt evenemang med flera planerade utvecklingsinsatser.

- Självklart är det väldigt tråkigt att läget är som det är, igen... Men samtidigt prioriterar vi alltid säkerheten med liv och hälsa först. Det kommer alltid i första rummet och vi behöver göra dessa nödvändiga justeringar just nu. För oss är evenemanget så mycket mer än bara ett evenemang, det är många aspekter att ta hänsyn till för att vi ska möjliggöra var roll över tid att bidra till sportens utveckling, säger projektledaren Christer Ringh för World Cup Volt Hockey.

I samband med Pregames i oktober bjöd RF SISU Gävleborg in företrädare för kommuner, region, föreningar och andra samhällsaktörer till en konferens till där vi diskuterade den viktiga framtidsfrågan om allas rätt till en god hälsa och en meningsfull fritid.

För de flesta föreningarna i målgruppen ligger verksamheten för målgruppen tyvärr sannolikt också nere. Så som många delar av Idrottssverige. Vilket betyder att möjligheterna för en aktiv fritid begränsas än mer. Som en följd av pandemin räknar också krafterna runt World Cup att startsträckan och efterdyningarna av pandemin kan bli extra utmanande men desto mer angelägna.

Svenska Innebandyförbundet genomförde också sin samverkanskonferens mellan alla distrikt inom svenska Innebandyförbundet och Parasportförbundet under Pregames i höstas. En konferens med syfte till att öppna upp dörrar och inspirera till flera regionala samverkanslösningar och konstellationer. En konferens där bland annat arbetet i Gävleborg lyftes fram som ett gott exempel.

Det finns med andra ord stora ambitioner med att fortsätta bidra till att World Cup Volt Hockey blir sportens största och mest givna mötesplats för utveckling och inkludering. Där blir Pregames en viktig plattform.

- Vi är långt framme i dialogerna och har haft flera nätverksmöten över kontinenterna, det finns en stor kraft för att göra något världsunikt, vi får inte nedslås av detta, nu gäller det att fokusera på möjligheterna, avslutar Ringh.

För frågor kontakta: Christer Ringh 076-144 69 56 alt via mejl info@wcvh.se 

Mer information om turneringen hittar ni på http://wcvh.se