Bidragspengar från Idrottslyftet för ett inkluderande ledarskap

3/2, 2018 kl. 22:38

Den som söker bidrag i år kan istället för handikapptoalett eller rullstolsanpassad använda mjuka nyckelord som jämlikhetsperspektiv eller barnrättskonventionen tillsammans med integrerande verksamhet och inkluderande ledarskap. Just ledarskapet är viktigt om integrering och inkludering ska gå från ord till handling när bidragen betalas ut.

  • Niclas Carlson kiropraktor fystränare webcoach Gävle
  • Niclas Carlson kiropraktor fystränare webcoach Gävle
  • Niclas Carlson kiropraktor fystränare webcoach Gävle
  • Niclas Carlson kiropraktor fystränare webcoach Gävle

Under februari månad är det dags för landets föreningar att söka bidrag från Idrottslyftet. Regeringen har sedan starten 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. 2016 höjdes beloppet till 550 miljoner kronor.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med statens och Riksidrottsförbundets RF anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas och samverkar med andra aktörer för att ge barn och ungdomar goda möjligheter att idrotta i förening.

Att söka bidrag med öronmärkta pengar ställer krav på att ansökan om pengar innehåller det bidragsgivaren efterfrågar. Tidigare har bidrag delats ut medel för handikappanpassning av idrottsarenor och har sett till att bidragstagare i hela landet har fått nya omklädningsrum genom att inkludera en handikapptoalett.

Den som söker bidrag idag kan istället för handikapptoaletten eller rullstolsanpassad använda mjuka nyckelord som jämlikhetsperspektiv eller barnrättskonventionen tillsammans med integrerande verksamhet och inkluderande ledarskap

Det är ledarskapet uppifrån och ned som är viktigt om integrering och inkludering ska gå från ord till handling när bidragen betalas ut.

Forskning från affärslivet som berör det inkluderande ledarskapet kan visa att en ledare som lyckas med inkluderingsarbetet får ut upp till 80 procent mer av gruppen. För att lyckas med ett inkluderande ledarskap har forskargruppen bakom studien tagit fram 6 regler kring vad som kännetecknar framgångsrika ledare som lyckas med att skapa inkluderande miljöer.

https://www.netsurvey.se/ledarskap/principer-for-ett-inkluderande-ledarskap/

Att vara inkluderande kräver att en ledare har en öppenhet för att anpassa sig själv och sitt lags arbetssätt efter nya förutsättningar för att skapa miljöer som optimerar olika individers prestation inom ramen för gruppens prestation enligt forskarna bakom inkluderingsstudien.

Det är det här enligt forskargruppen det som ideella ledare i laget ska göra för att få bäst effekt när föreningen har fått bidragspengar för att att utbilda ledare som ska införa ett inkluderande ledarskap.

1. Ett inkluderande ledarskap handlar om att behandla människor och grupper rättvist genom att se till deras olika förmågor för att använda kunskapen om hur varje gruppmedlem är unik för att få laget att arbeta bättre och smartare.

2. Ett inkluderande ledarskap drivs i första hand av hängivna ledare med en personlig övertygelse om rättvisa och allas lika värde. Den ledare som lyckas bra känner till sina styrkor och svagheter och lär sig av kritik och nya infallsvinklar. De kommunicerar kring sina egna fördomar, utmaningar och mål.

3. Ett inkluderande ledarskap präglas av ledarens medvetenhet om omedvetna fördommar och arbetar med rättvisa gällande både processer, utfall och inflytande.

4. Ett inkluderande ledarskap är lyckat om ledaren är kulturellt intelligent och tar med sig kunskap om olika kulturella betydelser i faktiska möten med människor och anpassar sina egna beteenden efter situationen.

5. Ett inkluderande ledarskap har ledare som låter ett omdöme eller en dom ta tid och eftertanke och anstränger sig för att förstå olika perspektiv och relaterar andras förklaringar till sina egna upplevelser.

6. Ett inkluderande ledarskap lägger fokus på samarbeten för att skapa miljöer där en mängd olika individer vågar och vill bidra med sina unika synpunkter och infallsvinklar där det är det högt i tak där ledaren lär sig av kritik för att hela tiden utveckla verksamheten.

Det är inte märkvärdigare än så när någon på kansliet har sökt pengar från Idrottslyftet och berättat att föreningen har nyss certifierat sig och bedriver olika integreringsprojekt och nu vill utveckla det inkluderande ledarskapet genom utbildning av alla ideella barn och ungdomsledare.

Det var mycket lättare förr när det räckte med att använda hårda nyckelord som rullstolsanpassad och handikappvänlig för att att få pengar för att bygga skottramper, läktare och nya omklädningsrum.

Ni utvecklar väl barn och ungdomsverksamheten i din förening genom att söka bidrag från Idrottslyftet under februari månad. Sök nu!


All Sport & Idrott

Niclas Carlson Strength and Conditioning
coach -IFAF World American Football Team

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se

TRÄNA MED WEBCOACH SPORT
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438


Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovationsmyndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och har varit fys och utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 samt utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson har ingått i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014 och samarbetar med agenter och agenturer för hockey, basket och fotboll och hjälper spelare över hela världen att prestera på topp. http://www.niclascarlson.se

Niclas Carlson

Niclas Carlson

Medlem sedan 2009-05-08

Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor oc... Läs mer

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Facebook

Nyhetsbrev

Hjälp

Stäng